Παραγγελίες χονδρικής: 210-8328200 ή mk@cokitex.gr

Πολιτική απορρήτου

Στη σελίδα μας ισχύει η παρακάτω πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Στην εταιρεία μας «ΣΤ.ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ – Κ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «COKITEX»  η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Η συλλογή κι η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τη μέγιστη προσοχή κι υπευθυνότητα για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς σας. Η COKITEX έχει συμμορφωθεί απόλυτα α) με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016-679-GDPR) για την προστασία του ατόμου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  β) με τις σχετικές διατάξεις της τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς εμπορικής δραστηριότητας, γ) με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 όπως ισχύει) και δ) με τις εκάστοτε εκδοθείσες αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μετά από χρήση της ιστοσελίδας cokitex.gr. Σημειωτέον ότι η πολιτική απορρήτου μας δύναται να εμφανίζει μεταβολές σύμφωνα με τυχόν νομοθετικές τροποποιήσεις ή αποφάσεις των αρμοδίων ευρωπαϊκών ή εθνικών οργάνων και αρχών. Ως εκ τούτου συνίσταται στους χρήστες του ιστοτόπου να εισέρχονται περιστασιακά στον σύνδεσμο για την πολιτική απορρήτου και να ενημερώνονται για τις ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς δεν θα υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση. Επομένως, τυχόν χρήση του ιστοτόπου www.cokitex.gr, μετά τις ενδεχόμενες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, καταδεικνύει ότι ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους αυτής. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με εσάς προσωπικά, όπως ενδεικτικά:

όνομα, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, διεύθυνση χρέωσης παραγγελίας, στοιχεία πληρωμής, τύπος παρασταστικού, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ip διεύθυνση, συμπεριφορά χρηστών, επαγγελματική ιδιότητα κ.α.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι η εταιρεία «ΣΤ.ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ – Κ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «COKITEX», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Κυριακάκη, με έδρα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Ηπείρου αρ. 69 και Λάμπρου Κατσώνη, Τ.Κ. 13562. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Κωνσταντίνο Κυριακάκη είναι μέσω τηλεφώνου στο 210 8328200 ή μέσω email στο mk@cokitex.gr.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια

Ο δικτυακός τόπος της cokitex.gr  προστατεύεται από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απώλεια ή η καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων και να αποφευχθεί η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η πλήρης προστασία από όλες τις πιθανότητες δεν είναι δυνατή αλλά θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Δεν θα αποκαλυφθούν προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την άδειά σας, εξαιρουμένων των συνεργατών μας, φυσικών ή νομικών προσώπων. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε δημόσιους φορείς, σε αρχές επιβολής του νόμου και σε δικαστήρια όπου υπάρχει νομική υποχρέωση. Τo προσωπικό μας είναι επίσης υποχρεωμένο να αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με απόρρητο τρόπο.

 Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς, χωρίς να έχετε εγγραφεί συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας στον περιηγητή της συσκευής σας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά του. Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ημερομηνία, ώρα επίσκεψης και χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα
 • Περιεχόμενο του ιστοτόπου που επισκεφτήκατε
 • URL μέσω του οποίου οδηγηθήκατε στον ιστότοπο
 • Τη διεύθυνση IP και τον τομέα (domain) από τον οποίο έγινε η είσοδος στον ιστότοπο
 • Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε
 • Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη (μέθοδος http, έκδοση http, κωδικός κατάστασης http, μήκος μεταφερόμενων δεδομένων)

 

Σε άλλη περίπτωση τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το σκοπό εργασίας:

 

 • Μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με σκοπό την προώθηση. Με βάση τη συναίνεσή σας για ηλεκτρονική αποστολή ενημερώσεων και την παροχή εκ μέρους σας συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.), θα σας στέλνουμε newsletter σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και άλλες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας. Σε κάθε χρονική στιγμή, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην αποστολή newsletter.
 • Ολοκλήρωση, εκτέλεση και αποστολή παραγγελίας (απαιτείται η απαραίτητη συλλογή προσωπικών δεδομένων όπως αναφέρονται και παραπάνω)

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος μέσω του οποίου θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μόνο για την εκτέλεση της συναλλαγής σας. Η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματά της, πέραν των τελευταίων τεσσάρων ψηφίων του αριθμού των καρτών που λαμβάνουμε ως ενημέρωση από το τραπεζικό ίδρυμα προκειμένου να μπορεί να γίνει επιβεβαίωση και ταυτοποίηση της πληρωμής σας, αν απαιτηθεί. Υπάρχει περίπτωση ερώτησης για τα στοιχεία και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας για τυχόν επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση που απαιτηθεί βάσει του αντιστοίχου δικαιώματός σας. Μετά την ολοκλήρωση αγοράς δύναται, κατόπιν συναίνεσής σας, να σας αποστέλλονται με βάση το ενδιαφέρον σας newsletter για νέα προϊόντα και άλλες προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματός σας να αιτηθείτε την ακύρωση αποστολής τέτοιων newsletter.

 • Λειτουργία και βελτίωση της εμπορικής και επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αγοράς εκ μέρους σας, χρησιμοποιούμε μέρος των προσωπικών δεδομένων για λογιστικές, ελεγκτικές ή άλλες λειτουργίες, όπως για την βελτίωση της εμπειρίας ως χρήστη, τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων παροχής υπηρεσιών.
 • Προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλείας της εταιρείας μας ή τρίτων. Δύναται να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα σας για σχετικά με τον τρόπο χρήσης από σας της ιστοσελίδας μας για την αποτροπή και τον εντοπισμό απατηλών ενεργειών, κατάχρησης, παράνομης χρήσης και παραβίασης των όρων χρήσης μας καθώς και για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, αιτήματα των αρμόδιων αρχών και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τα αναγκαία προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού προσωπικά σας δεδομένα τα διαβιβάζουμε:

 • Στη μεταφορική εταιρεία για να γίνει η παράδοση της παραγγελίας σας
 • Σε τραπεζικούς οργανισμούς για την είσπραξη του ποσών των αγορών σας
 • Σε συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν στην MK COKITEX υπηρεσίες προώθησης & marketing για την εταιρεία, τα προιόντα και τις υπηρεσίες της
 • Σε συνεργάτες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, συμβούλους κ.α.

 

Χρήση cookies

Η cokitex.gr χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την ιστοσελίδα της πιο ελκυστική και φιλική προς το χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, αποθηκευμένα στη συσκευή σας, που δεν περιέχουν κανένα κακόβουλο λογισμικό. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί “cookies περιόδου λειτουργίας”. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τις κινήσεις σας μεταξύ των διαφόρων υποσελίδων της ιστοσελίδας μας κατά τη διάρκεια παραμονής σας, ώστε να μην σας ζητηθούν ξανά οι ίδιες πληροφορίες που έχετε ήδη προσφέρει στον ιστότοπό μας. Το κλείσιμο και η νέα έναρξη του προγράμματος περιήγησης ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας χρήστη με ένα νέο αναγνωριστικό cookie. Χρησιμοποιούνται επίσης “παγκόσμια cookies”. Αυτά μετρούν την κίνηση του ιστότοπου, προσδιορίζουν τους διαφορετικούς επισκέπτες και διακρίνουν τις περιόδους σύνδεσης. Αυτά τα cookies δεν διαγράφονται κατά την έξοδό σας από την ιστοσελίδα, αλλά αντικαθίστανται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.  Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη  διεύθυνση: www.aboutcookies.org, για πληρέστερη ενημέρωση σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των cookies και τη διαχείρισή τους.

 Διαφήμιση στο Διαδίκτυο

Διαφημίζουμε την ιστοσελίδα, την εταιρεία και τα προϊόντα μας στο διαδίκτυο. Το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και κάνετε χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω cookies, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Μετά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να βλέπετε διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους με τη μορφή banner ή διαφημίσεων κειμένου. Η εμφάνιση διαφημίσεων ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων σας σε μη συνδεδεμένους ιστότοπους δεν σχετίζεται με την ταυτότητά σας. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφημιζόμενους ή άλλα τρίτα μέρη που προβάλλουν τις διαφημίσεις μας. Οι διαφημιστές ή οι άλλοι τρίτοι μπορεί ωστόσο να υποθέσουν ότι οι χρήστες που αλληλεπιδρούν με τις διαφημίσεις μας ανήκουν σε ομάδα-στόχο με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Χρησιμοποιούμε ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε κατά περιόδους διάφορες πλατφόρμες διαφήμισης μέσω του Διαδικτύου, όπως ενδεικτικά η Google, το Facebook κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων εργαλείων, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες των μεμονωμένων παρόχων και στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου που ακολουθούν.

 Η συμμετοχή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εκτός από την ιστοσελίδα μας, η COKITEX διατηρεί παρουσία σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά το Facebook, το Instagram, ενώ θα διατηρεί στο μέλλον και σε άλλα μέσα όπως YouTube κ.λπ. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιούμε εντοπίζοντας τα εικονίδια των αντίστοιχων εφαρμογών στην ιστοσελίδα μας. Για τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τους σχετικούς φορείς για το σκοπό και την έκταση της σχετικής συλλογής δεδομένων και για τις πολιτικές χρήσης τους.

 Ενσωματωμένο περιεχόμενο

Στην ιστοσελίδα μας πιθανόν να ενσωματώσουμε βίντεο από διάφορες πλατφόρμες στο μέλλον προκειμένου να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσής σας. Όταν θα επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η εκάστοτε πλατφόρμα θα λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον αντίστοιχο τμήμα (υποσελίδα) της ιστοσελίδας μας. Θα μεταφερθούν επίσης τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν διατηρείτε λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα. 

Ανάλυση ιστοτόπου

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση του ιστότοπού μας. Αυτό το λογισμικό αξιολογεί μόνο τα δεδομένα διακομιστή. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχούν στα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα “Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Οι στατιστικές που συγκεντρώνουμε μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

 Φόρμες επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας , τα δεδομένα που έχετε δώσει θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία του ερωτήματος ή αιτήματός σας και θα τα χειριστούμε με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθούν δεδομένα όπως το Όνοματεπώνυμο, το Email, το Τηλέφωνό σας, η Επωνυμία της επιχείρησής σας (εάν πρόκειται για εταιρικούς πελάτες), η Ιδιότητά σας (εάν πρόκειται για επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), το προϊόν ενδιαφέροντος κ.α. Εφόσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Μπορείτε να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Τα  δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επικοινωνίας θα διαγραφούν όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα ή η διατήρησή τους δεν είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε άλλο λόγο (πχ νομικό, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κ.λπ.).

 Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

 Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Κατά τη στιγμή της εισαγωγής του συνδέσμου στην ιστοσελίδα ελέγχουμε το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων για να διασφαλίσουμε ότι δεν περιέχουν παράνομο υλικό. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε τη συνεχή παρακολούθηση και να λάβουμε μέρος στη διαμόρφωση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Επομένως, δεν γίνεται αποδεκτή ευθύνη που σχετίζεται με περιεχόμενο ιστότοπων που δεν ανήκουν στην εταιρεία μας. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Χρονικά όρια για τη διαγραφή

Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για το σκοπό που έχουν συλλεχθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2020

No products in the cart.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

Privacy Settings saved!
Επιλογές Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε.


Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται επιλογές που έχετε κάνει με σκοπό να παρέχει λειτουργικότητα για δικό σας όφελος. Για παράδειγμα, τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται ρυθμίσεις συγκεκριμένες για σας, όπως την επιλογή της χώρας σας και κατάσταση συνεχούς σύνδεσης εάν επιλεχθεί από εσάς και να εμφανίζει προηγούμενες παραγγελίες σας και άλλες εξατομικευμένες λειτουργίες.

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες